office@stroytehnadzor.com.ua stroytehnadzor.ua@gmail.com
Форум

Технадзор не прав

Валерий :
Господа технадзоровцы, а вот подскажите, что делать в ситуации когда тех надзор затягивает визирование форм КБ-2 и КБ-3, мотивируя это тем, что он еще несовсем разобрался с проблемой, надо ли требовать от Подрядчика протоколы каких-то испытаний, наличие которых и правильность требований их же он найти в ДБНах не может? На вопрос: "на каком основании Вы требуете сей документ?", он ответить не может, но и акты не подписывает, ну типа разбирается и когда он их завизирует, он не знает. Что делать? Кому жаловаться?
0
0
18 июн 2020 11:08
#1
Ответить Цитировать
рост :
 отаке в договорі є_!?:
4. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ВИКОНАНИХ ПОСЛУГ. 
4.1       Приймання виконаних послуг відбувається шляхом підписання Сторонами Акту прийому-передачі виконаних послуг. Виконавець складає та направляє Замовнику, належним чином ним підписаний та завірений печаткою Акт прийому-передачі виконаних послуг по здійсненню технічного нагляду за об’єктом будівництва.
4.2       Замовник зобов’язаний в 3–ри денний термін з моменту отримання від Виконавця Акту прийому-передачі виконаних послуг по здійсненню технічного нагляду за об’єктом будівництва, розглянути цей Акт, і, в разі відсутності зауважень (заперечень), підписати його, і один примірник повернути Виконавцю або скласти і надіслати на адресу Виконавця мотивовану відмову від підписання цього Акту.
4.3       Якщо Замовник не виконає зобов'язання, передбаченого пунктом 4.2 цього Договору, то послуги вважаються прийнятими з виконанням усіх умов договору та підлягають оплаті.
4.4       У випадку мотивованої відмови Замовника від приймання послуг, Сторонами у 5-ти денний строк складається двосторонній акт із переліком усіх недоліків і строків їх усунення.
4.5       Порядок усунення недоліків визначається Виконавцем з урахуванням узгодженого Сторонами терміну їх усунення. Після повного усунення Виконавцем усіх виявлених недоліків, Замовник підписує Акт прийому-передачі виконаних послуг по здійсненню технічного нагляду за об’єктом будівництва.
якщо є, то бий на умови договору і ЦКУ!!!
якщо немає, то бий на ЦКУ:
Стаття 882. Передання та прийняття робіт
1. Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття.
2. Замовник організовує та здійснює прийняття робіт за свій рахунок, якщо інше не встановлено договором. У прийнятті робіт мають брати участь представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або іншими нормативно-правовими актами.
3. Замовник, який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, коли договором будівельного підряду передбачено виконання робіт на ризик підрядника.
4. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.
Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.
5. Прийняття робіт може здійснюватися після попереднього випробування, якщо це передбачено договором будівельного підряду або випливає з характеру робіт. У цьому випадку прийняття робіт може здійснюватися лише у разі позитивного результату попереднього випробування.
6. Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.


 
0
0
18 июн 2020 13:30
#2
Ответить Цитировать
рост :
Акти на закриття прихованих робіт(проміжного прийняття) по вищезазначеним роботам підписані.!?
Якщо підписані - то технагляд автоматично ці роботи прийняв....

АНЗПР
"Рішення
Роботи виконані відповідно до проектної документації, стандартів, будівельних норм і правил, технічних
умов і відповідають вимогам їх прийняття.
На основі викладеного дозволяється виконання наступних робіт
(найменування робіт і конструкцій)

Представник будівельної організації _______________________ _____________________________________
(підпис) (Прізвище, М я, по батькові)

Представник технічного нагляду
замовника _______________________ _____________________________________
(підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)

Представник проектної організації _______________________ _____________________________________
(підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)

ДБН ОБВ 2016р.

 
0
0
18 июн 2020 13:38
#3
Ответить Цитировать
Валерий :
1. Договор с технадзором подписывал Заказчик. У Заказчика вопросов по принятию работ нет, он всем доволен. Но подписывать КБ-2 и КБ-3 он будет только после визы технадзора. Ну а технадзор ведет себя, я уже писал как.
2. Скрытых работ нет.
0
0
18 июн 2020 15:22
#4
Ответить Цитировать
рост :
треба нагнути технагляда чи забрати гроші за АВР...!?
Якщ треба забрати гроші - то без вмотивованої відмови замовника чи технагляда по авр - суд авр визнає підписаними і без підписів технагляда і замовника...
оце поясни замовнику...
якщо робота зроблена якісно, і замовник адекватний - то пойме..., а нє - то тіки в суд...
0
0
18 июн 2020 16:14
#5
Ответить Цитировать
Валерий :
Т.Е. меня унизить и усложнить возможность получения честно заработанных - это легко и обосновывать не надо. А вот ответить за это - только суд? Какой-то не правильный у технадзора подход. Деньги забрать - это само собой хочется, но еще хочется чтоб гнид такого плана, как попавшийся мне "технадзор!", было поменьше. Я за спецов и не могу понять почему такие безграмотные твари получают корочки и е..т без основательно людям мозги. Поэтому и ищу варианты как сделать так чтоб я был у этого спеца последним подрядчиком.  
Так что, получается в нашей стране технадзор выше разума и законов и управы нет на Вас?
0
0
18 июн 2020 20:32
#6
Ответить Цитировать
рост :
ти відчуваєш себе приниженим.!?
тобі "сложно" без вмотивованої відмови щодо підписання АВР забрати свої "чесно" зароблені гроші.!???
ти проект виконання робіт маєш.!?
виконвачу та іншу виробничу документацію по виконаним роботам предявив/передав чи технагляду/чи замовнику...!!!???
може твій технагляд хоче грошей за підписання АВР...!?
якщо дуже хочеш нагнути технагляда, то можеш поскаржитися в гільдію інженерів технагляду (ГІТН), але це може обернутисяя проти тебе, бо в тебе валом порушень чинного законодаства по виконаним роботам, за які можна не прийняти виконані роботи......
завжди є адекватні, і не адекватні, як замовники так і технагляди, так і проектувальники, так і підрядники...

щоб такої херні більше не було, то краще більше авана не робити, а краще трохи менше, а актувати трохи більше..., іки тоді будеш в плюсі...
якщо твій замовник адекватний то вже давно підписав би авр і без підпису технагляду....
я не знаю жодного нормативного документу, який забороняє замовнику не підписувати авр без підпису технагляду....
помойому ти попав в класичний трикутник Картмана...
0
0
19 июн 2020 06:59
#7
Ответить Цитировать
Валерий :
О. есть конструктивный ответ. Спасибо! Оказывается есть целая гильдия технадзоров. Ну и название же придумали. Ну да ладно. Попробуем их найти.
И еще, аванса не было, мы за свои деньги выплнили работу и Заказчик очень доволен, я об этом писал. Пугать не надо, можете пытаться найти, но могу и я пытаться сделать так что и каска не поможет. На стройке больше 30 лет и не таких чмырей нагибал, вот только не хочется доводить до этого, поэтому и обратился сюда, за помощью адекватных людей, а не "да мы тебя, ты только попробуй обраьтиться". Еще раз, если вариантов больше нет, то и на этом - Спасибо. Ну и похоже, пора начинать объеденяться против вашего брата.
2
0
19 июн 2020 07:14
#8
Ответить Цитировать
рост :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2007-%D0%BF#Text
постанова про порядок здійснення технагляду...
почитай, може він шось не виконує, те шо мав би..., або перевищує свої повноваження...

я нікого не лякав..., я веду до того, якщо геть по закону йти, то без пвр(без схем вхідного, оперційного, приймального контролю) та без виконавчої та іншої виробничої документації, яка повинна надаватися під час приймання робіт - ці роботи не можуть бути прийнятими..., але про це технагляд мав у зазначений строк по договору зазначити...(вмотивована відмова)..., якщо не зазначив/не повідомив про це підрядника, то роботи вважаються прийнятими... - але це все ще треба  - буде довести в суді... - що потяне час, гроші і нерви.....
0
0
19 июн 2020 10:42
#9
Ответить Цитировать
рост :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2007-%D0%BF#Text
постанова про порядок здійснення технагляду...
почитай, може він шось не виконує, те шо мав би..., або перевищує свої повноваження...

я нікого не лякав..., я веду до того, якщо геть по закону йти, то без пвр(без схем вхідного, оперційного, приймального контролю) та без виконавчої та іншої виробничої документації, яка повинна надаватися під час приймання робіт - ці роботи не можуть бути прийнятими..., але про це технагляд мав у зазначений строк по договору зазначити...(вмотивована відмова)..., якщо не зазначив/не повідомив про це підрядника, то роботи вважаються прийнятими... - але це все ще треба  - буде довести в суді... - що потяне час, гроші і нерви.....
0
0
19 июн 2020 10:47
#10
Ответить Цитировать
рост :
дурні питання, але задам...
дозвільні документи по обєкту будівництва є.!? (чи декларація чи дозвіл на виконання будівельних робіт)
якиий клас наслідків має обєкт_ СС1, СС2 чи СС3_!?
обєкт приватний чи бюджетний.!?
технагляд особистий кваліфікаційний сертифікат має з відповідною категорією до класу наслідків обєкту.!?
0
0
19 июн 2020 10:54
#11
Ответить Цитировать
Юрий :
Хотелось бы конкретно понимать какой документ требует технадзор. Из своего опыта знаю, что неадекватных, бестолковых, распальцованых "грамотеев" среди подрядчиков на порядок чаще можно встретить.  Проясните ситуацию, возможно не все так однозначно.
0
0
19 июн 2020 11:07
#12
Ответить Цитировать
Юрий :
И, кстати, не стоит ожидать от технадзора визы КБ-3. Это я про 30летний опыт. Хотя все мы человеки и можем ошибаться.
0
0
19 июн 2020 11:12
#13
Ответить Цитировать
Валерий :
технадзор требует протокол испытания профиля Кнауф. Прокола на все окно ему не достаточно.
0
0
19 июн 2020 12:04
#14
Ответить Цитировать
Валерий :
объект бюджетный, все разрешения есть, СС2. Наличие бумаг у технадзора - не знаю, у него отношения с Заказчиком. Дом уже под сдачу идет, технадзор появился на объекте неделю назад,  впервые.
0
0
19 июн 2020 12:07
#15
Ответить Цитировать
Валерий :
Ему на проверку и на визу переданы КБ-2 и КБ-3. Это требование Заказчика. Одно можно подписать, другое завизировать, но не это суть проблемы.
0
0
19 июн 2020 12:10
#16
Ответить Цитировать
рост :
без підпису і печатки технагляда на АВР, замовник буджетного обєкту не підпише авр і не подасть його на казначейство...
якщо є документ якості на вікна, то нахрена на елементи вікна....!!???
(там є дбн чи дсту по вікнам - так от в ньому прописано, що партія вікон на обєкт має супроводжуватися документом про якість вікон..., там не сказано, що треба ще якісь ще протоколи на елементи вікон...,)
Згідно чинного законодавства (зокрема постанови 903 про порядок здійснення технагляду) - технагляд має право вимагати виконання робіт у суворій відповідності до проектної документації, а вимагати щось під час прийняття робіт, має право тільки відповідно до вимог/порядку схеми приймального контролю(частина ПВР) та відповідно до вимог будівельних норм і правил по відповідним роботам....
(згідно постанови 903 він має право - "3) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; " - але навряд йому замовник це дозволить - бо цих лабораторних досліджень немає в кошторисі.....)
все інше - що він вимагає - то перевищення повноважень....
0
0
19 июн 2020 12:45
#17
Ответить Цитировать
Валерий :
Вот, ура!!!!!!!!!!!!!! Вы таки пришли к той истине к которой и мы пришли с Заказчиком, но к которой наш технадзор прийти не может уже неделю. Спасибо!!!!!!!!!!!!!
Но остается сакраментальный вопрос,  что с этим делать? Как ему это внести в голову? он просто, в тупую, уперся.
0
0
19 июн 2020 13:20
#18
Ответить Цитировать
рост :
Вот, ура!!!!!!!!!!!!!! Вы таки пришли к той истине к которой и мы пришли с Заказчиком, но к которой наш технадзор прийти не может уже неделю. Спасибо!!!!!!!!!!!!!
Но остается сакраментальный вопрос,  что с этим делать? Как ему это внести в голову? он просто, в тупую, уперся.
 
1. помінять його нах...
2. перед тим як  шось заносить в голову, то спочатку треба з голови мусор винести...
3. ПЕРШИЙ ВАРІАНТ!, як в армії!

PS
я ні до чого не приходив - все прописано у чинному законодавстві - не більше і не менше...
0
0
19 июн 2020 13:28
#19
Ответить Цитировать
Юрий :
Согласен, при наличии паспорта на окна требовать доп. испытания абсурдно (если только окно не разваливается в руках). Докопаться при желании можно проще. Соответствие схеме крепления, расчету крепления, паро и гидроизоляция, размеры и крепления отлива, подоконника. Редкий монтажник читал дсту по монтажу.
0
0
19 июн 2020 18:42
#20
Ответить Цитировать
Валерий :
Юра, я с Вами полностью согласен, с одной стороны. С другой - для меня конченными были всю жизнь инспектора госнадзора (гоструда и т.д.), а технадзор я всегда считал глазами и помощником на объекте, даже будучи подрядчиком. Но до встречи с ублюдком на этой неделе, назвавшимся технадзором. И вот теперь встал вопрос, технадзор = инспектор гоструда? и вот от этого вопроса становится немного не по себе и само собой возникает вопрос - а зачем Вы, т.е. технадзор теперь нужны? 
0
0
19 июн 2020 19:20
#21
Ответить Цитировать
Валерий :
Юра, я с Вами полностью согласен, с одной стороны. С другой - для меня конченными были всю жизнь инспектора госнадзора (гоструда и т.д.), а технадзор я всегда считал глазами и помощником на объекте, даже будучи подрядчиком. Но до встречи с ублюдком на этой неделе, назвавшимся технадзором. И вот теперь встал вопрос, технадзор = инспектор гоструда? и вот от этого вопроса становится немного не по себе и само собой возникает вопрос - а зачем Вы, т.е. технадзор теперь нужны? 
0
0
19 июн 2020 21:26
#22
Ответить Цитировать
rost :
А навіщо треба підрядники.!?
А навіщо треба проектувальники.!?
А навіщо треба замовники...!?

У кожного свої договора/обовязки, права і повноваження...
Хтось у вищезазначене попадає, а хтось ні....
Коли ні - то і виходть імпотентний анонізм...
0
0
20 июн 2020 15:32
#23
Ответить Цитировать
юрий :
1 У Вас нет юридических отношений с технадзором, но есть с Заказчиком. Согласно строка прописаного в Договоре высылаете заказным письмом документы КБ-2, КБ-3 и отсчет пошел у Заказчика. Это примерно до 10 дней.
2 Заказчик пишет письмо технадзору по той же теме и у технадзора пошел отсчет. Это уже примерно 8-9 дней.
3 Технадзор если адекватный и знает что делать он не подписывая Акты должен официально изложить свою позицию в письме на имя Заказчика с обязательным указанием нормативно-правовых актов из-за которых он не подписывает и соответственно причину.
4 Норма покоторой Вы должны предоставить тот или другой документ зависит от уровня технадзора. Многии на этом форуме согласятся, что при желании можно найти все что угодно перечитывав несколько ДСТУ или ДБН
5 Я на своей практики за 13 лет видил столько подрядчиков, которые на рынке десятки лет, но документов у них никогда не было необходимых, поэтому думаю скорее всего Вы не правы в этом споре.
0
0
26 июн 2020 09:56
#24
Ответить Цитировать