office@stroytehnadzor.com.ua stroytehnadzor.ua@gmail.com
Форум

Гарантійний термін на роботи технагляду

Костянтин :
Після виконання робіт на об’єкті «Підрядником» та прийняття останнього Акту Кб-2в «Замовником». На який термін поширюється гарантія на роботи з технічного нагляду.    
 
 
0
0
29 фев 2020 22:36
#1
Ответить Цитировать
Петро :
Після виконання робіт на об’єкті «Підрядником» та прийняття останнього Акту Кб-2в «Замовником». На який термін поширюється гарантія на роботи з технічного нагляду.    
 
 
Доброго дня.
Класне запитання.
Як по мені і якщо дуууууууууже коротко - ПОЖИТТЄВО!

А якщо розширено - то будь ласка уточніться з запитанням, про що йдеться і що ви маєте на увазі під словом "гарантія".
0
0
02 мар 2020 08:17
#2
Ответить Цитировать
Костянтин :
Я мав на увазі під словом «Гарантія» - «Позовна давність».
 
Можливо як у «Підрядника» згідно Законодавства України?
Привожу дослівно:  
Господарського кодексу України
Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво
1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором підряду на капітальне будівництво винна сторона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій стороні збитки (зроблені другою стороною витрати, втрату або пошкодження її майна, неодержані доходи) в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлено законом.
2. Недоліки, виявлені при прийнятті робіт (об'єкта), підрядник зобов'язаний усунути за свій рахунок у строки, погоджені з замовником. У разі порушення строків усунення недоліків підрядник несе відповідальність, передбачену договором.
3. Позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи замовником і становить:
один рік - щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - два роки;
три роки - щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - десять років;
тридцять років - щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій.
4. У разі якщо договором підряду або законодавством передбачено надання гарантії якості роботи і недоліки виявлено в межах гарантійного строку, перебіг строку позовної давності починається з дня виявлення недоліків.
Цивільного кодексу України
Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду
1. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом.
2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником або залученими ним третіми особами.
3. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає підрядник.
 
II. Або який гарантійний термін вказано в договорі Підряду?
0
0
02 мар 2020 14:09
#3
Ответить Цитировать
Петро :
Доброго дня.

Залишаюся "при своїх" - гарантія пожиттєво.

Трошечки поясню свою позицію:
Гарантія технагляда діє до поки виконавча документація буде зберігатися в архівах власника збудованого!
Чому я так:
1-й: в частині несучої спроможності, надійності, стійкості, тощо - відповідальність за проектувальником
2-й: в частині відповідності того чи іншого виконаного підрядником згідно з проектом - відповідальний технагляд
3-й: в частині якості виконаних робіт (і тут дуже і дуже багато суперечливих моментів), але так і хочеться сказати - Виконавець робіт, але:
- якщо хата впала (!!! що дуже погано !!!) - питання до першого. Якщо перший все зробив вірно (підтверджено багатьма експертизами) - тоді 2-й та 3-й ділять відповідальність навпіл (але в нашій державі думаю що навпіл ділиться так: у кого більше грошей, на того "половина" відповідальності буде значно менша)
- якщо порушилась штукатурка, попадали г/к стелі чи підвісні, не працює інженерія, ну і таке інше та й тому подібне, що не відностися до несучих і огороджуючих конструкцій, а саме до надійності та стійкості будівлі загалом - відповідальність 3-го по Договору чи по Законодавству
- якщо ж частково порушена стійкість (по типу почала перекошуватися колона, але хата стоїть), то тоді: експертиза, обстеження, аналізи, висновки, рекомендації, тощо, як наслідок ремон силами Власника будівлі, а от чи захоче він відшкодування та процедури судових тяжб - то уже залежить від нього і в подібних випадках вину перекладається на виконавця робіт в більшості (бо якщо компанія жива, можна щось отримати), а на проектувальника в меншості, по типу що з нього візьмеш.
- і таких якщо ...

Так от, по суті
Задав я питання своїм юристам. Чекаю що відкопають, якщо відкопають, але перший загальний посил був такий: інтелектуальна діяльність не підпадає під гарантії (це як письменник написав твір), але діяльність що сертифікується, якщо навіть вона інтелектувальна, має мати гарантію і це Договір.

Скоріш за все гарантія технагляда це дійсно Договір якщо таке пропише Замовник і іншого сьогодні напевно немає, але як можна гарантувати якість своєї діяльності Договором, поки не уявляю.

А щодо позовної давності - що там гарантувати і яку претензію можна пред'явити технагляду після того як підписаний Акт виконаних робіт і відповідно роботи прийняті (є виконавча, роботи закриті, об'єкт експлуатується), поки теж не уявляю.

Будуть новини - повідомлю обов'язково, бо відчуваю це в недалекому майбутньому буде актуальне.
Якщо у кого є думки, будь ласка, висловлюйте.

А поки, доки не настав момент гарантувати щось ...!!!
Гарних та вдалих усім проектів.
На все добре.
0
0
04 мар 2020 09:19
#4
Ответить Цитировать
Владимир :
Після виконання робіт на об’єкті «Підрядником» та прийняття останнього Акту Кб-2в «Замовником». На який термін поширюється гарантія на роботи з технічного нагляду.    
 
 

Доброго дня всем!

Гарантія - тоб-то відповідальність. Адміністративна або Кримінальна.

Административная ответственность инженера технадзора (суммы и сроки наложения штрафов) прописана в
Закон Украины № 4220-VI от 22.12.2011 "Про внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины для усиления ответственности и усовершенствования государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности".


З А К О Н  У К Р А Ї Н И "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності"
Цей Закон встановлює відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (суб'єктів містобудування) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Стаття 2. Відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

11. Штраф може бути накладено на суб'єктів містобудування протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніш як через три роки з дня його вчинення.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4220-17

http://stroytehnadzor.com.ua/NormBase.aspx

Криминальная ответственность технадзора - для меня вопрос открытый.
1. Ее нужно доказать. На какие нормативы ссылаться?
2. Срок давности ответственности. Не понятен.
3. Персональная ответсвенность. Не понятно какая ответственность, кому и за что делигируется. Что у кого прописано в договорах? Где ответственность Заказчика?

Если вникать в ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Глава 61
ПІДРЯД
§ 3. Будівельний підряд
Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта
1. Віднесення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва на замовника або підрядника до його прийняття замовником встановлюється відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника.

Есть понятие - эксплуатация объекта, а это обязанность - Заказчика и ни коим образом не должна переводится в плоскость ответственности исполнительных лиц причастных к строительству.
То, на мою субъективную думку, ответственность за объект и то, что с ним происходит после истечении 3х лет с момента принятия в эксплуатацию (к примеру бухгалтерия и договора хранятся 3 года) полностью лежит на

ЗАМОВНИКє!!! (самый вероятный сценарий) или на
СТРАХОВОЙ компании (т.к. объекты в большинстве страхуются и передаются по ответственности) или на
АРЕНДАТОРЕ (т.к. через договора ответственность может делегироваться).

Информативная статья, с раннего сообщения. К технадзору не относится.
Стаття 322. 

3. Позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи замовником і становить:
один рік - щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - два роки;
три роки - щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - десять років;
тридцять років - щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій.

"На який термін поширюється гарантія на роботи з технічного нагляду?"...
...?
Хорошая тема с открытым ответом.
0
0
04 мар 2020 12:00
#5
Ответить Цитировать
Костянтин :
Повідомляю, що мені відповів МІНРЕГІОН на мій запит:
Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у
будівництві Міністерства розвитку громад та територій України розглянуло
Ваше електронне звернення від 02.03.2020 щодо позовної давності (гарантії) на
послуги з технічного нагляду за будівництвом після підписання замовником
Акта приймання виконаних будівельних робіт і з питань компетенції роз’яснює.
Відповідно до Цивільного кодексу України загальна позовна давність
встановлюється тривалістю у три роки.
Одночасно повідомляємо, вчинення суб'єктами містобудування
правопорушень у сфері містобудівної діяльності тягне за собою
відповідальність, передбачену Законом України «Про відповідальність за
правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та іншими законами
України.
Звертаємо увагу, що листи Мінрегіону не є нормативно-правовими актами
та носять інформаційний характер.
 
0
0
17 мар 2020 16:44
#6
Ответить Цитировать
Юрий :
Было бы неплохо прикрепить скриншот ответа, но все равно спасибо.
0
0
25 мар 2020 08:51
#7
Ответить Цитировать