office@stroytehnadzor.com.ua stroytehnadzor.ua@gmail.com
Форум

Експертиза ПВР

Петро :
Колеги, у мене є запитання:
Чи було у когось в практиці проходження експертизи проекту виконання робіт (ПВР) і за яких умов потрібно було проходити таку експертизу?

Знаю, що експертизу ПВР не проходиться, але є у нас такий ДБН А.3.2.2-2009 "Охорона праці та промислова безпека у будівництві" в якому пунктом 4.4. говориться що: "Під час виконання будівельно-монтажних робіт в умовах впливу шкідливих і небезпечних факторів з використанням технологічного оснащення, устаткування, транспортних засобів, стосовно яких вимоги безпечного виконання робіт даними Нормами не передбачені, необхідно застосовувати технічні рішення і дотримуватись правил безпеки праці, що зазначені в інших нормативних документах, інструкціях та проектно-технологічній документації. Розробляти проектно-технологічну документацію можуть тільки організації та фахівці, які мають ліцензію на виконання таких робіт. Експертиза є обов'язковою і здійснюється організаціями, що мають право на виконання такого виду робіт." 
Відповідно до ДБН А.3.1-5-2016 (та й в попередній редакції теж) ПВР відноситься до проектно-технологічної документації, на ряду із ПОБ (який проходить експертизу за умови певної категорії складності об'єкту).

Пішов по Інтернету, а він говорить словами та коментарями експертів різних рівнів: Для об’єктів будівництва, які відносяться до технічно-складних та здійснюються складними методами виконання робіт, ПВР виконуються спеціалізованими проектними організаціями в складі проектної документації. Експертиза такої документації здійснюється в процесі розгляду проекту будівництва відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (далі-Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, та Настанови з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво (ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012, далі-Настанова). 

Одне із посилань http://msmeta.com.ua/view_novosti_stroitelstva.php?id=215​

Але в той же час і зазначеється що: Порядком та Настановою не передбачено проведення експертизи проектів виконання робіт, які розробляються підрядними організаціями.

Так от, деякі інспекції (а це Державна служба праці, а зараз вони об'єднані із Держгірпромнаглядом) посилаючись на ДБН А.3.2.2-2009 "Охорона праці та промислова безпека у будівництві" пункт 4.4. включають в перелік зауваження те, що ПВР не пройшов експертизу.
На пояснення що у нас не технічно-складний об'єкт і роботи виконуємо не складними методами виконання робіт, звучить аргумент із того що у Вас є кран, а це уже технічно складно, ну і так далі!!!

Так от, я розумію що тут не аби що, а в прямому сенсі слова "КОЛЯДКА" з боку таких інспекторів, але в суд іти не хочеться і "твердолобість", яка у них присутня - то їй можна тільки позаздрити, а вона переважає усі аргументи.

Повторюсь із запитанням:
Чи було у когось в практиці проходження експертизи проекту виконання робіт (ПВР) і за яких умов потрібно було проходити таку експертизу?
Підкажіть, може хто зає, який такий норматив може запхати "за пояс" таке зауваження інспектора!!!?!??


Дякую.
1
0
06 апр 2017 16:54
#1
Ответить Цитировать
Владимир :
Доброго дня!

П-проект
Р-рабочая документация

Мои рассуждения… и выдержки.
ППР входит в состав ПТД проектно-технологической документации Проект(Рабочий Проект) - ?
Какие объекты подлежат экспертизе - ?
На сегодняшний день экспертизе подлежат объекты  4й и 5й категории, которые соответствуют СС2 и СС3, далее с 10.06.2017, согласно ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" № 1817-VIII від 17.01.2017року еще войдут и объекты 3й категории, которые будут соответствовать СС2.
 
ДБН А.3.1-5:2016

3.2.13 проект виконання робіт (ПВР)
Вид проектно-технологічної документації, яка розробляється на основі робочої документації та проекту
організації будівництва і визначає та деталізує технологію, організацію та умови виконання будівельних робіт
 
4.5 На кожному об'єкті будівництва організація будівельних робіт має здійснюватись на підставі розробленої
ПТД.

ПОБ та сукупність розроблених на його підставі ПВР складають комплект ПТД, яка повинна містити
рішення з реалізації заходів, визначених у 4.1, 4.2, 4.3. Вимоги до ПТД наведено у розділі 5, склад і зміст
документів - у додатках Е, Ж, К, Л, М.
5.1.7 ПТД об'єкта будівництва складається з ПОБ, що містить рішення з організації будівництва об'єкта в цілому, та окремих його черг, пускових комплексів та ПВР, що деталізують організаційно-технологічні заходи і
способи виконання робіт.
5.3 Проект виконання робіт
5.3.1 ПВР має містити рішення з технології та організації виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва
або окремих його черг, пускових комплексів, окремих видах чи етапах робіт, а також перелік необхідної
виконавчої документації.
ПВР розробляється на підставі робочої документації та ПОБ і має передбачати заходи із забезпечення
якісного, безпечного і своєчасного виконання робіт з дотриманням вимог 4.2.
При розробленні ПВР до уваги беруться характеристики матеріалів і конструкцій, задіяних будівельних
машин, обладнання, технічних засобів, а також умови виконання робіт.
5.3.2 У разі виконання робіт в умовах ущільненої забудови враховуються матеріали технічного обстеження
прилеглих об'єктів, а також вимоги до виконання робіт в таких умовах.
5.3.3 Перелік ПВР, необхідних для будівництва об'єкта, та ступінь їх деталізації встановлюється з урахуванням
обсягів робіт, їх складності та ступеня механізації, розподілу між виконавцями, поетапних змін виробничих
умов, категорії складності об'єкта будівництва, категорії відповідальності окремих конструкцій тощо.
Будівельні роботи виконують на підставі ПВР та/або технологічних карт.
5.3.4 Орієнтовний склад і зміст ПВР визначається на основі додатка К. У складі ПВР основними документами
є об'єктний будівельний генплан на виконання відповідного етапу робіт на об'єкті будівництва, за
необхідності технологічні карти або схеми, схеми спільної роботи будівельних механізмів та/або обладнання,
пояснювальна записка.
Форми документів у складі ПВР приймаються відповідно до додатка Л.
5.3.5 ПВР розробляє будівельна організація на види та етапи робіт, які вона виконує. Для складних видів
робіт ПВР може розроблятися із залученням проектних організацій (у тому числі у складі проектної документації)
або науково-дослідних організацій відповідного напряму діяльності.
ПВР повинен бути узгоджений з ПОБ за основними показниками: межі будівельного майданчика, прийняті
методи будівництва, принципові рішення з організації і послідовності робіт, вимоги щодо міцності, стійкості та
надійності об'єкта будівництва, вимоги комплексної безпеки будівництва.
5.3.6 При виконанні капітального ремонту об'єкта будівництва на підставі дефектних актів, за необхідності,
розробляється проект виконання робіт з ремонту.
5.3.7 Вихідними матеріалами для розроблення ПВР є:
а) ПОБ;
б) робоча документація;
в) умови поставки матеріалів, конструкцій, готових виробів і устаткування, виробничо-технологічної комплектації
і перевезення будівельних вантажів;
г) умови використання будівельних машин і транспортних засобів;
д) умови забезпечення робочими кадрами будівельників з основних професій, можливі режими використання
робочого часу, а в необхідних випадках - умови організації будівництва і виконання робіт вахтовим
методом;
е) матеріали і результати технічного обстеження існуючих будівель та споруд при їх реконструкції,
капітальному ремонті чи технічному переоснащенні, а також вимоги до виконання будівельних робіт в умовах
діючого об'єкта (виробництва);
ж) матеріали і результати технічного обстеження прилеглих будівель та споруд, а також вимоги до
виконання робіт в умовах ущільненої існуючої забудови.__
 
7 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
7.1 При організації та виконанні будівельних робіт мають бути дотримані прийняті у ПТД рішення щодо
організації виробництва (4.1, 4.2) та щодо забезпечення комплексної безпеки будівництва (4.3).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Все, что ниже 4, 5й категории, до вступления в силу Закона Украины "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" № 1817-VIII від 17.01.2017року, то на мою думку "КОЛЯДКА".

Хорошая тема! Надеюсь люди подключаться к обсуждению.
2
0
10 апр 2017 13:15
#2
Ответить Цитировать